JOVAN STERIJA POPOVIC TVRDICA PDF

TVRDICA -JOVAN Sterija Popović 2ANTOLOGIJA SERBIAN LITERATURE PREDSLOVIJE After editions lying and paralaža mLogo me of this. Jovan Sterija Popović. KIR JANJA (TVRDICA). ŠALJIVO POZORIŠTE U TRI DEJSTVA. PREDSLOVIJE PREDGOVOR K DRUGOM IZDANIJU LICA DEJSTVO . Jovan Sterija Popović was a Serbian playwright, poet, philosopher and pedagogue who taught His comedies Laža i Paralaža (), Pokondirena tikva (), Tvrdica () and Zla žena (), have brought him the appreciation of his.

Author: Dutaur Arajind
Country: Venezuela
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 5 June 2009
Pages: 304
PDF File Size: 12.6 Mb
ePub File Size: 2.38 Mb
ISBN: 667-3-11302-656-4
Downloads: 70669
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nikocage

No ovo kao uzgred.

Kad je bilo rat, kad je bilo kugu, da mori malo toliki ljudi? Nije dosta kad ti zovim: Ne vodim briga za tebe!

Di je toliku lebu? Ko je lebu dirao? Pan i metron ariston, tis anankis? Vi ste meni dukate Da ti kerveros nosi gitaru, tvrxica ti nosi modu i moju pametu! Ja sam dosta trpila. More, pamet, more, ja!

Kir Dima je moju prijatelj. O, dulos sas, kir-Dimo! E, e, e, kala! Ama grafa i od kir-Dima, mu poznaim slovo. Uzme poppovic za ruku, pa ga izvede napolje i zabravi sohu.

Sad da izbroim novci Kad vidi novci, zovi pustaliju, i mi ubii.

Juco, bre, Juco bre! Nikoga, prokleto kost, samo tebe! Uhvati je za ruku, pak je istera napolje i zabravi kako jedna tako druga vrata. Kako mi rasti srcu kad vidim moi lepi dukati, kad gledim moi krasni taliri i kad pazim steirja pakli sos banku! Pak onda da legnim, da spavam slatko! Uzme banke, pa broji. Mia sterijw ekaton, dio, trija, tesera, pendi, eksi, epta, okta, inja, deka; dijes hiljades; tris hiljades!

  BOOKY WOOK RUSSELL BRAND PDF

Teseres hiljades to – i deset hiljada u banku. Zbogom, vi drugi moi srci! Popovlc, e, ja sum dobro trgovac. Odbravi i druga vrata. Ovakva vremena, otkad je svetu, nije bilo. Prokleto Evo, mora da tvrxica djavol nosi! E, naravno da je ona za vas.

O, ja molim neka ostane gospoja kod nas. Da ti djavol nosi! E, gospodin notarius, sad je pogano svet; samo novci! Eto ja uzeo sum bez krajcaru, golo, siroto. Moramo da propadnimo sviju. On je uredio deset hiljada losa, po forintu srebra: Nema, gospodar notarius, nema.

Znaite da nisum vidio krajcara prebijena od mesec dana. Prokleta Eva mu mignila! Gospodar notarius, dajte to cedulja. Vidim da moram da propadnim. Gospodar notarius, evo da daim celo forinta.

Jovan Sterija Popovic. Tvrdica.doc

To je majstorsko plan! Doksa si o teos! Deset hiljada forinta strebro Mene pet, Katica pet. Da uzmim bolje na Juca! Ama deset hiljada forinti u strebro! Deset hiljada forinti strebro! Ma tin timin mu! E, Stetija je dete. Da uzmim za Jucu. Na ovu kugu od vreme? Ona ji mlado ludo. Mi smo ljudi trgovci. Ne treba tra, tra, tra na svadba. Da budi, ne da budi. E, de de, opet jedno spekulacija!

Zao mi sterima taki’ krasni’ konja.

Ja sam dosad plakala, a svemu je tome papa kriv. Sirota, sad ne mogu ni ‘aljinu dobiti, da se jedanput i ja ponovim! Zar sam se ja udala da mu gledim ove zidove i da me s burazi ‘rani? Vidite, otkad nisam i ja ‘aljinu promenula, pak ne protestiram. Pak kad mu je taka narav, da ‘odim kao prosjakinja? Koja na to ne gledi: Slatka mamice, ovo je prekrasno’ Koliko sam se puta divila majorovici kako lepo ‘odi.

  GRAFF DIAMONDS IPO PROSPECTUS PDF

To je sad nobl. Zato gledaj da su ti uvek takvi obrazi, a ne paorski: Blago meni, setrija sam i ja vospitana!

Znate kako nisam ono papi kazala!

Jovan Sterija Popovic.

Ako ti nije mlogo najedanput, ne branim. De da vidimo najpre hod i usta. A, upravo, tako i jeste. On sam ne zna koliko ima novaca. O, ma’nite ga, molim vas! A u podrumu ima devet stotina akova. Bogat je bio, to se znalo. Sad da uzmim stegija, da idim da prosim pod mojom starostom.

Oh, kaimeno Janja, kaka isterna, kaka isterna! Gospodin notarius, to je dobra spekulacija! Vi mora popivic da ste Grk. Ko radi, onaj lud? Ko si kiti, pametno! Eto moja verna Petra. Ne znam kakav razgovor imaju. Tako, da bi se svaki, pravedno, u nju zaljubiti mogao.

Jovan Sterija Popovic – Tvrdica

Podajte je za njenu priliku. Pi, pi, pi, pi! Kir Janja ima dukate? Prokleto ono dukat, da ma gori na pupku, ako imam! Lep mi zanat dao! Ovaj je dobar za tajni razgovor. Da mu jedan-dva desetaka. Sad da mu derem crkotine! Nek mu dere njegov otac. Ovaj sve o konjma brigu vodi. Vi me s otim obespokojavate.